Zmiana 1 do Statutu 1.09.2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiana nr 1 /2015/2016

do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie

 

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 3 ust. 2 dodaje się punkt 32w brzmieniu: "odpowiada za realizację zaleceń wynikajacych z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego".

  2. W § 3 ust. 3 pkt. 6 dodaje się literę f) w brzmieniu:

"ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola".

 

3. W § 11 ust. 3 pkt. 5 dodaje się literę b) w brzmieniu:

"wykonywanie obowiazków związku z powierzeniem zadań Administratora

Bezpieczeństwa Informacji :

-zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

-sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych , opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

-nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych,

-zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych ."

 

Powyższą zmianę zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 2 /2015/2016 z dnia 31. 08 .2015r.