Wszystko o Nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    WSZYSTKO O NAS !

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

        Przedszkole nr 26  przy ul.Towarowej 61 powstało  1 września 1986 r . W pierwszych czterech latach swego  istnienia, przedszkole pracowało w systemie dwuzmianowym i uczęszczało 190 dzieci. Od roku 1993 otrzymało nową  nazwę  Przedszkole Miejskie nr 26  i status jednostki budżetowej. Z przedszkola korzysta 125 dzieci, podzielonych na pięć grup wiekowych. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli. Każdemu oddziałowi  przyporządkowana jest pani woźna, a w grupie najmłodszych dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela. Do pracowników administracyjnych zalicza się samodzielnego referenta i specjalistę do spaw BHP.

Nasze przedszkole jest dwupoziomowe, posiada duże, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci oraz duży, zielony plac zabaw.Dysponujemy bogatą bazą środków dydaktycznych wykorzystywanych w codziennej pracy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania i nauczania przedszkolnego, dodatkowo doskonalą swój warsztat poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach. Jesteśmy placówką ukierunkowaną na osiąganie najwyższej jakości w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza warunki oraz zapewnia dzieciom zabawę i edukację na najwyższym poziomie. Wszystkie działania podejmujemy kierując się dobrem dziecka. Dla Twojej pociechy tworzymy przyjazne przedszkole, które wykreuje aktywnego, bogatego wewnętrznie wychowanka z uwzględnieniem jego potrzeb, zainteresowań, dążeń, praw i oczekiwań, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dzieci korzystają z zajęć j.angielski, oraz religia. Korzystają z biblioteczki przedszkola, mogąc wypożyczać książeczki  do  domu. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, nauczycielki przedszkola współpracują z III LO, Rodzicami i biblioteką środowiskową. Rodzice,przedstawiciele biblioteki i uczniowie LO przychodzą do placówki czytać dzieciom bajki.

 Przedszkole:

 • Bierze udział konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta, a także z innych regionów Polski. Zdobywamy nagrody i wyróżnienia.

 • Nawiązuje korespondencyjne przyjaźnie z różnych regionów Polski.

 • Organizuje wycieczki do ciekawych  miejsc.

 • Organizuje  uroczystości  przedszkolne z  udziałem  rodziców:  Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Piknik Rodzinny.

 • Organizuje  ciekawe spotkania z  górnikiem, policjantem, strażakiem, leśniczym.

 • Organizuje  zabawy  dla dzieci.

 • Tradycją jest również organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców.