Prawidłowy rozwój mowy dziecka od 0 do 6 roku życia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA OD 0 DO 6 ROKU ŻYCIA

0-3 miesiąc:  głuży, czyli wydaje dźwięki przypominające gruchanie; radośnie piszczy, słysząc znane mu dźwięki; do sygnalizowania swoich potrzeb używa krzyku i płaczu; inaczej płacze, gdy jest głodne, przemoczone, itp.; obserwuje, patrzy na twarz i usta osoby mówiącej, rozwijanie uśmiechu społecznego.

 4-6 miesiąc: gaworzy, czyli powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia; zagadywane – gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami;  nowe konsystencje, smaki, początki karmienia łyżeczką.

 7-12 miesiąc: intensywnie gaworzy („ta-ta-ta”, „ma-ma-ma”, „na-na-na”); używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę; wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś; skupia uwagę na mowie;  przyjmuje pokarmy łyżeczką; wkłada kawałki pokarmu rękami do ust, opanowuje picie z kubka.

12-24 miesiąc: zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze(bach, hau); zaczyna łączyć dwa wyrazy (nie chcę, mama daj); wymawia głoski: a, u, i, o, e, y, m, p, t, n, d, ł, j; tworzy proste zdania.

2-3 rok: nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia; wymawia poprawnie głoski: k, g, l;

3-4 rok: jest rozumiane przez osoby obce; buduje coraz dłuższe zdania; odpowiada na pytania: kto?, gdzie? co? z kim? w czym?; pojawia się rozwojowa niepłynność mowy (powtarzanie dźwięków, sylab, wyrazów).

4-5 rok życia: zadaje bardzo dużo pytań, buduje bogate zdania; stosuje podstawowe reguły gramatyczne.

5-6 rok życia: mowa jest wyraźna i poprawna; prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego; buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i fleksyjnym; opowiada używając zdań złożonych; używa słów określających stosunki przestrzenne; potrafi rozmawiać z obcą osobą, nie odbiegając od tematu.

Opracowała: Małgorzata Włodarczyk-Olek, neurologopeda dziecięcy