Nasz dzień w przedszkolu!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

06:00 – 08:30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty społeczne z rówieśnikami, kontakty nauczyciela z rodzicami, czynności opiekuńczo – wychowawcze, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe wspierające rozwój dzieci: zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, religia;

08:30 – 08:40  

zabiegi higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, zabawy ruchowe, wietrzenie sali;

08:40 – 09:15    

ŚNIADANIE

wpajanie zasad zdrowotnych, kulturalnych, zabiegi higieniczne;

09:15 – 9:40    

zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z lektorem języka obcego;

9:40 – 9:55

gry i zabawy ruchowe, wietrzenie sali;

9:55 – 10:05 

II ŚNIADANIE

10:05 - 10:35

zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w miarę możliwości na świeżym powietrzu);

10:35 - 11:15

zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze,; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych,  konstrukcyjno – technicznych, wspierania działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne;

11:15 - 11:40

przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe,porządkowo – higieniczne, wietrzenie sali;

11:40 – 12:10    

                                                      OBIAD

12:10 – 12:30

Wszystkie oddziały: odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, kwadrans na bajkę, zajęcia opiekuńcze, słuchanie muzyki, zabawy wyciszające na sali;

12:30 - 13:30

zajęcia opiekuńcze: ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, utrwalanie wierszy, piosenek, lepienie, rysowanie, układanie, swobodne zabawy dzieci, działanie edukacyjne, twórcze, ruchowe  w  sali  lub  w  ogrodzie przedszkolnym wspierające  podstawę  programową,  logopedia, pomoc psychologiczno – pedagogicznareligia;

13:30- 14:00    

zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela:

      gr. I i II – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak” – poniedziałek, czwartek

      gr. III – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak” – środa, piątek

      gr. IV – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak” – poniedziałek, czwartek

      gr. V – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak” – wtorek, piątek

      - zabawa orientacyjno – porządkowa, działania edukacyjne, twórcze, ruchowe w sali,wspierające podstawę programową, zabawy własne, religia, zajęcia z lektorem języka obcego.

14:00 - 14:10

przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe , porządkowe, zabiegi higieniczne, wietrzenie sali,

14:10 – 14:30   

    PODWIECZOREK

14:30 – 16:30

zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, kontakty nauczycieli z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

- zajęcia w ramach pomocy psychol- pedagogicznej (stymulujące, rozwijajace funkcje percepcyjno- motoryczne, spoleczno- emocjonalne) zajecia dla dzieci m.in. posiadających orzeczenie, opinie, z obserwacji

 

zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z lektorem języka obcego.

zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela;