Nasz dzień w przedszkolu!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

06:00 – 08:00

schodzenie się, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty   społeczne z rówieśnikami, rodzicami, tworzenie  sytuacji  rozwijających  zdolności i zainteresowania dzieci, czynności opiekuńczo- wychowawcze,

08:00 – 08:25 

ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe wspierające rozwój dzieci: zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ruchową, zabawy ruchowe, ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej.

08:25 – 08:30

ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów

08:30 – 09:20    

                                                  Śniadanie

zabiegi higieniczne - mycie zębów

09:20 – 10:20    

zajęcia dydaktyczne różnego typu – realizacja postawy programowej

10:20 – 11:20

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace ogrodnicze, wycieczki, spacery,  zabawy dowolne dzieci

11:20 – 11:30

kształtowanie nawyków higieniczno–kulturalnych, wpajanie zasad dobrego wychowania i  spożywania różnych produktów

11:30 – 12:10    

                                                      obiad 

grupa   I, II                       12:10 – 13:55  

przygotowanie do leżakowania (ćwiczenia w samoobsłudze: rozbieranie się, ubieranie) leżakowanie (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej)

grupa   III, IV, V 

12:10 – 13:55

 

zajęcia opiekuńcze: ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, utrwalanie wierszy, piosenek, lepienie, rysowanie, układanie, swobodne zabawy dzieci, działanie edukacyjne, twórcze, ruchowe  w  sali  lub  w  ogrodzie przedszkolnym wspierające  podstawę  programową,  logopedia, pomoc psychologiczno – pedagogicznareligia

13:55- 14:05   

przygotowanie do podwieczorku

14:05 – 14:30   

                                              podwieczorek

14:30 – 16:30

ćwiczenia indywidualne z dziećmi wg ich potrzeb, praca z dzieckiem o szczególnych zainteresowaniach i zdolnościach, kontakty z rodzicami, zabawy swobodne dzieci,    rozchodzenie się dzieci do domu.