Jesteś tutaj: Start / DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZGŁOSZONYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

W OKRESIE OD 01.07.2020 - 31.08.2020 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 DYŻUR  PM-26  PEŁNI  W  BUDYNKU  ZSO  UL TOWAROWA 61 


Informujemy Rodziców/opiekunów, że można już pobrać Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikami: (ankieta wstępna kwalifikacji dziecka w czasie trwania epidemii COVID-19 / oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w czasie trwania epidemii COVID-19 / oświadczenie aktualizacyjne dziecka). Zobowiązujemy Rodziców do oddania wyżej wymienionych dokumentów osobiście w dniu od 24.06.2020 do 25.06.2020r w godz. 9:00 - 14:30 w budynku ZSO Podłęże, bądź w kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Wnioski muszą być kompletne i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Ponadto informujemy, że dzieci rodziców nie pracujących nie zostaną przyjęte na dyżur wakacyjny do przedszkola. Powodem tej decyzji jest konieczność przyjęcia dzieci rodziców pracujących, oraz stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i obowiązujących aktualnie procedur bezpieczeństwa i higieny na terenie przedszkola w czasie trwania koronawirusa COVID-19.

Dokumenty do pobrania:

 Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 

Ankieta wstępnej kwalifikacji 

 Oświadczenie Rodzica 

Oświadczenie aktualizujące