Jesteś tutaj: Start / OPŁATY

OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 52 ust. 15 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku z powyższym nie zostanie z Rodzicami zawarta przez Przedszkole Miejskie Nr 26 w Jaworznie Umowa o świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny 2019/2020 i lata następne. Uchwałą NR IX/112/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna,  Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła dla przedszkoli miejskich opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2  w/w „Zasad” w wysokości 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę powyżej czasu określonego w deklaracji, nie dotyczy to dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu ustala Zarządzeniem, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie.

           Opłatę przelewem dokonujemy na konto nr 33 1030 1159 0000 0000 9204 5013

Załączniki:

Uchawała RM

Zasady opłatności

Informujemy, że przedszkole nie posiada informacji z Banku o dokonywanych przez Rodzica wpłatach, dlatego do książeczki należy dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie wpłaty, brak potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem wpłaty.