Nasz cel

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Naszym  celem   jest:

Tworzenie miejsca, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. Wspólnie myślimy o tym co jest dla niego najważniejsze na danym etapie rozwoju, zapewniamy możliwość aktywnego odkrywania swoich umiejętności poprzez bogatą ofertę edukacyjną:

1. Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Nauczenie dziecka funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się warunkach.

3. Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej, wspomaganie  uzdolnień  i talentów dziecka.

4. Promowanie  aktywności ruchowej,  rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

6. Aktywne uczestnictwo w życiu środowiska, rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności  wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.

7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i  unikanie zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

11. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody i formy pracy które zapewniają atrakcyjny, aktywny i twórczy sposób na osiągnięcie sukcesu.

Przedszkole wyposażone jest w pomoce i sprzęty umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Prowadzimy naukę języka angielskiego, lekcje tańca towarzyskiego, zajęcia szachowe.

Organizujemy atrakcyjne wycieczki w terenie i poza miasto, występy artystyczne, przedstawienia teatralne w przedszkolu. Dbamy o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozujemy jego umiejętności, prowadzimy indywidualizację procesu wychowawczo – dydaktycznego. Dysponujemy wysoko  wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghun