Ramowy rozkład dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 26 W JAWORZNIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

6.00 – 8.30 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty społeczne z rówieśnikami, kontakty nauczyciela z rodzicami, czynności opiekuńczo – wychowawcze, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe wspierające rozwój dzieci: zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, religia

II.

8.30 – 8.40 – zabiegi higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, zabawy ruchowe, wietrzenie sali,

8.40 – 9.15śniadanie; wpajanie zasad zdrowotnych, kulturalnych, .

9.15 – 9.40 – zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z lektorem języka obcego.

9.40 - 9.55  – gry i zabawy ruchowe, wietrzenie sali,

9.55 – 10.05II śniadanie

10.05 – 10.35 – zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w miarę możliwości na świeżym powietrzu).

10.35 – 11.15 – zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze,; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych,  konstrukcyjno – technicznych, wspierania działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.15 – 11.40 – przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe,porządkowo – higieniczne, wietrzenie sali,

11.40 – 12.10obiad ; wpajanie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, spożywanie różnych produktów.

12.10 – 13.50 – gr. I   leżakowanie, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

12.10 – 12.30 –  gr. II,III, IV, V – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, kwadrans na bajkę, zajęcia opiekuńcze, słuchanie muzyki, zabawy wyciszające na sali,

12.30 – 13.30 - gr. II, III, IV, V zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. , zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchowa, zabawy kołowe, rysowanie, zajęcia z lektorem języka obcego.

III.

13.3013.50 zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela;

·        gr.  II – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak”

·        gr. III – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak”

·        gr. IV – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak”

·        gr. V  – „Zabawy czytelnicze wg I. Majchrzak”

·        gr. I   - „Zabawy czytelnicze” wg.I. Majchrzak – godzina 14.30 – 14.45

        – zabawa orientacyjno – porządkowa, działania edukacyjne, twórcze, ruchowe w sali,wspierające podstawę programową, zabawy własne, religia, zajęcia z lektorem języka obcego.

13.50 – 14.10 – gr. I ubieranie przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe , porządkowe, zabiegi higieniczne, wietrzenie sali,

13.50 -14.00  gr. II, III, IV, V - przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe , porządkowe, zabiegi higieniczne, wietrzenie sali,

14.00 – 14.20  – podwieczorek

14.20 – 16.30 – zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, kontakty nauczycieli z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

- zajęcia w ramach pomocy psychol- pedagogicznej (stymulujące, rozwijajace funkcje percepcyjno- motoryczne, spoleczno- emocjonalne) zajecia dla dzieci m.in. posiadających orzeczenie, opinie, z obserwacji.

 

zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z lektorem języka obcego.

zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela;